CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GIURGIU

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu este direcţie subordonată Consiliului Judetean Giurgiu, cu personalitate juridică, infiintata in baza OUG 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, a Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.13/19.01.2005 si a Regulamentului de Organizare si Functionare nr.61 din 21.03.2016 aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Giurgiu. DJEP Giurgiu coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor din cadrul judeţului respective

*Direcţia de Evidenţă a Persoanelor  Municipiul Giurgiu

*Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mihăileşti

*Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Bolintin Vale

*Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Bolintin Deal

*Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Comana

*Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Roata de Jos

*Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Hotarele

*Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Izvoarele

*Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Călugăreni

*Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Florești-Stoenești

Activitatea DJEP Giurgiu este coordonată de Secretarul Consiliului Judeţean Giurgiu

Sari la conținut