CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GIURGIU

Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate si cartea de identitate provizorie) se achita la sediul Serviciilor Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor pe raza carora solicitantul are domiciliul sau resedinta, ori la structura de taxe si impozite din cadrul Consiliului Local in subordinea caruia functioneaza Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor.

Taxele percepute pentru activitatea de stare civila si evidenta a persoanelor sunt urmatoarele:

 • contravaloarea carţii de identitate – 7 lei
 • contravaloarea carţii de identitate provizorii de identitate – 1 leu
 •    Taxă pentru verificare şi avizare a transcrierii certificatelor/extraselor procurate din străinătate: 70 lei – timpul necesar soluţionării dosarului este de 30 zile;

 • Taxă pentru verificare şi avizare rectificare acte stare civilă – 50 lei – timpul necesar soluţionării dosarului este de 30 zile;

 • Taxă pentru verificare, soluţionare dosar de schimbare de nume / prenume pe cale administrativă150 lei – timpul necesar soluţionării dosarului este de 60 zile;

 • Taxa specială de urgenţă50 lei – se cumulează la taxele mai sus menţionate.

       Timpul necesar soluţionării dosarelor în regim de urgenţă, de la data înregistrării la DJEP Giurgiu:

                           -transcrieri şi rectificări – 7 zile;

                  -schimbare de nume pe cale administrativă – 15 zile;                                                                                                                        

Sari la conținut