CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GIURGIU

COMUNICAT DE PRESĂ

al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Giurgiu

Având în vedere evoluția situației existente la nivel național și măsurile dispuse pentru diminuarea efectelor contaminării cu virusul SARS-COV-2, precum și faptul că, potrivit dispozițiilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, actele de identitate al căror termen de valabilitate a expirat sau urmează să expire în perioada stării de alertă sunt și rămân valabile pe toată perioada stării de alertă, precum și o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări (art. 4 alin.(5) al Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19).

În conformitate cu prevederile art. 12 alin (1) și (2) al OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, actul de identitate este documentul care se eliberează cetățeanului roman pentru a face dovada identității, a adresei de domiciliu și după caz, a reședinței, titularului acestuia.

Prin act de identitate se înțelege:

Cartea de identitate;
Cartea de identitate provizorie (care are aceeași valoare juridică cu a cărții de identitate, cu excepția valenței de document de călătorie);
Buletinul de identitate.
Astfel, întrucât actele de identitate al căror termen de valabilitate a expirat sau urmează să expire în perioada stării de alertă, sunt și rămân valabile potrivit legii române, reamintim că acestea pot fi utilizate în relațiile cu instituțiile publice sau cu persoane juridice de drept privat, care au obligația de a le accepta.

Sari la conținut