CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GIURGIU

Program de preluare cereri

 

DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR GIURGIU

cu sediul in strada Calugareni nr.26

VA ADUCE LA CUNOSTINTA CA INCEPAND CU DATA DE 15.03.2022 PRELUAREA DOCUMENTELOR PENTRU ELIBERAREA UNUI NOU ACT DE IDENTITATE SE VA FACE EXCLUSIV IN BAZA PROGRAMARII TELEFONICE LA

0246-214779

0246-214210

INTERIOR 3

PROGRAM DE PRELUARE CERERI:

LUNI, MARȚI, MIERCURI
09:00 – 12:10

CONDUCEREA DJEP

Program de eliberări documente

 

PROGRAM DE ELIBERĂRI DOCUMENTE:

LUNI, MARȚI, MIERCURI, JOI
13:00 – 16:00

VINERI
09:00-12:00

 CONDUCEREA DJEP

BAZA LEGALĂ

O.G. nr. 84/2001– privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

O.U.G. nr. 97/2005– privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G. nr. 82/2012– pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România;

H.G. nr. 1375/2006– pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;

O.G. 2/2001– privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 119/1996– cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. nr. 64/2011– pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;

O.G. nr. 41/2003– privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr.323/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. nr. 220/2006– pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane;

Legea nr. 544/2001– privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea nr. 1.723/2004– privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările şi completările aduse de H.G. nr. 1.487 din 29 noiembrie 2005.

O.G. nr. 27/2002– privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;

Legea nr. 16/1996– a Arhivelor Naţionale, republicată;

Legea nr. 182/2002– privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. nr. 781/2002– privind protecţia informaţiilor secret de serviciu;

H.G. nr. 585/2002– pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. nr. 1349/2002– privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate cu modificările şi completările ulterioare;

O.G. nr. 33/2002– privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. nr. 801/2016– pentru stabilirea procedurilor de colectare şi ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă şi evidenţa persoanelor;

Sari la conținut